W czym się specjalizujemy?

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w zakresie obsługi prawnej i doradzwa gospodarczego. Reprezentujemy naszych klientów w procesach dochodzenia odszkodowań oraz świadczymy usługi w zakresie polubownego rozwiązywania sporów w drodze mediacji i negocjacji pozasądowych. Świadczymy również usługi windykacyjne należności naszych Klientów.

 

Piewszorzędną zasadą na której opiera się współpraca z naszymi Klientami jest indywidualne podjeście do każdego zagadnienia i dostosowanie naszej oferty do potrzeb i wymagań każdego z Państwa. W naszych działaniach opieramy się na profesjonalizmie, doświadczeniu i wiedzy naszego zespołu oraz partnerów współpracujących, za każdym razem stawiając na pierwszym miejscu interes naszych Mocodawców.

Porady Prawne
Reprezentacja przed Sądami
Analiza i sporządzanie umów
Prawo Karne

- obrona oskarżonych przed Sądem

- obrona podejrzanych przed Prokuraturą i Policją

- reprezentacja osób pokrzywdzonych

Prawo Cywilne i Odszkodowania

Sprawy cywilne: 

- o zapłatę

- obrona przed Nakazami Zapłaty

- dochodzenie należności

- o eksmisję

- sprawy spadkowe 

- podziały majątku

- rozwody 

- alimenty

ODSZKODOWANIA:
- za wypadki drogowe

- za uszkodzenie ciała

- za śmierć osoby blsikiej

- za błędy lekarskie

Obsługa podmiotów gospodarczych

- bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych

- tworzenie i przekształcanie spółek

- wpisy do KRS

- windykacja należności

- analizowanie i opiniowanie kontraktów handlowych

- sporządzanie umów i wzorów umów